jak to bylo na základní škole, krátké zavzpomínání.

Před časem jsem dostal od jedné tuze zvídavé paní pár dotazů na to, jak to vlastně probíhá na speciální škole pro nevidomé, jak funguje vzdělávání, kolik lidí je v jedné třídě a spoustu dalších otázek.

Já sice nejsem žádný odborník na vzdělávání, ze specky mě vyhodili ve čtvrtém semestru a od té doby co jsem byl na ZŠ se toho spoustu změnilo, nic méně mě napadlo, zkusit si zavzpomínat a napsat pár řádků o tom, jak to za nás fungovalo na škole pro nevidomé v Brně. Spíš to berte jako takový nostalgický text s pár praktickými postřehy, žádný návod a už vůbec nečekejte proboha nic odborného.

Co a jak nás učili

Většina předmětů, co se učí na speciální škole pro nevidomé je to samé, co se učí na normální škole, zeměpis, dějepis, psaní čtení, matematika, čeština, cizí jazyky. Je to jen pár rozdílů. Tak například, a na to se mě ptají lidé mimochodem do dnes, hned v první třídě se začne s výukou braillova slepeckého písma. Vidicí děti se učí číst očima, my hmatem. Takže ano, braillovo písmo ovládám dodnes, tyhle věci se nezapomínají.

Všechny učebnice jsme měli taktéž psané v braillově písmu a u odborných předmětů byly tyto knihy doplněny reliéfními ukázkami “v zeměpisu hmatová mapa ČR, v dějepisu například reliéfním znázorněním, jak vypadá třeba takový dórský sloup apod.”

K výukovým materiálům jen doplním, že v dnešní době je již spousta věcí digitalizována, word dokumenty v PC, předčítané hlasovým výstupem. Nicméně u předmětů jako je čeština a nebo cizí jazyk má vždy přednost materiál v braillově písmu.

Jde-li o psaní, za našich let jsme ve třídách používali hlavně Pichtův stroj psaní braillova písma je další dovednost, která se nikdy nezapomíná. Mimochodem ty stroje byly dost hlučné, něco jako když píšete na klasickém mechanickém psacím stroji. A vynásobte si to teď sedmi nebo tak nějak, podle toho, kolik bylo ve třídě lidí.

Pokud jde o to, jakým stylem výuka probíhala. Na speciální škole v Brně nás za našich let bylo ve třídách max do desíti lidí, to proto, aby učitelé mohli vysvětlit všem vše s ohledem na jejich individuální potřeby. Tak například zeměpis. Učitelka vzala reliéfní mapu středních čech, přišla ke každému žáčkovi a říkala, co kde si má nahmatat a co daná věc znamená: “Tady teď saháš na české středohoří a když se posuneš doprava, ta hrubá čára je Vltava.”

A i obráceně: “Tak, tady máš mapu a ukaž mi hmatem, kde leží Vltava.”

Nejhezčí zážitek jsem si teď vybavil z První třídy, kdy nás paní učitelka na hudební výchovu, sama uplně nevidomá, učila číst braillské noty, já si sahal na ta písmena, ona se snažila mě kontrolovat kde a co čtu a najednou bylo na té stránce nějak moc rukou, které si potřebovaly vše otlapkat a zkontrolovat.

Kromě obyčejných předmětů jsme ovšem měli i předměty speciální.

Tak například hned v první třídě jsme každý na začátku vyfasovali svou první bílou hůl, byly to takové neskládací laminátové potvory, co se rády lámaly, když vám na ně někdo stoupl.

Učili jsme se, nejdřív jen po budovách a chodbách školy, jak se s bílou holí správně chodí, aby to bylo bezpečné jak pro nevidomého tak pro okolí. Mimochodem ten pán, co nás učil prostorovou orientaci na prvním stupni byl takový starší, milý, usměvavý pan učitel, taky na něj velmi rád vzpomínám.

Na druhém stupni jsme se pak také učili ve zrychleném režimu, jak číst velká tiskací černotisková písmena a hlavně číslice, tahle dovednost se mi hodí občas dodnes.

Tady jen odbočím, za našich let přišla do prodeje zajímavá hračka, která uměla snímat černotisková písmena a pomocí miniaturních jehliček je převádět do hmatové podoby, ukázalo se časem, že tahle hračka je slepá ulička, nicméně jako zajímavost sem přikládám odkaz na WIKI článek

U elektronických hraček zůstanu, neboť dalším zařízením, které jsme se na ZŠ učili používat a na kterém jsme na druhém stupni psali už všechny slohové práce, byla na tehdejší dobu revoluční hračka Eureka a4 mluvilo to, umělo to tisknout a mělo to braillskou klávesnici.

Sečteno a podtrženo. Na základní škole pro nevidomé jsme se toho učili spoustu. Klasické předměty, přizpůsobené ale nevidomým. Pak také práci se speciálními zařízeními a pomůckami, které nevidomým usnadňují výuku a pomáhají i celkově v životě. Měli jsme speciálně uzpůsobenou výtvarku, hudebku, tělocvik. Na druhém stupni jsme měli předmět vaření, zaměřený na zvládnutí sebeobsluhy v kuchyni.

Jestli je něco, co by se možná dalo brát jako negativní tak je to fakt, že u některých předmětů nebyla látka probíraná do té hloubky, jako tomu je na běžných školách pro vidící. Tohle je jen můj soukromý dojem, ale podložený pár zážitky. Za všechny zmíním situaci, kdy jsme při průpravě na přijímací testy na VŠ narazili s lektorem na pár zádrhelů stylu, ani jeden z pěti nevidomých v kurzu neměl absolutní potuchu o tom, co je třeba vrstevnice.

a jak to vypadalo mimo výuku

Za našich let bydlela drtivá většina žáků na internátu. Moje generace tenkrát totiž ještě skoro slovo integrace, “dnes je trendy výraz inkluze” neznala a pokud nevidomí žáci bydleli na druhé straně jižní Moravy nebo snad až někde u Ostravy, moc na výběr nebylo, nejbližší bylo Brno a internát byl jedinou volbou pro většinu rodičů.

Já měl to štěstí, že jsem do školky chodil u nás ve Zlíně, ale spousta spolužáků ze třídy bydlela přímo na škole už od školky a to po celý týden.

Pozitivní bylo, že jsme měli vše tak říkajíc pod nosem.

Člověk seběhl ráno dvě patra, přešel 50 M přes nádvoří a byl ve škole. Vyrazili jste si zub, přešli jste z budovy a do budovy B a byli jste u školní zubařky.

fajn bylo také, že jsme se tam všichni tak nějak znali, mezi cca 150 lidmi to ani jinak nejde, čas od času jsme si mezi sebou lezli na nervy ale to v takovém malém kolektivu ani jinak nejde.

Fajn byly i různé aktivity, co se pro nás snažili vychovatelé vymyslet, aby jsme jen po školních povinnostech nečinně neseděli a nečuměli do zdi.

Za vše se mi nejvíc vybavují různé besedy, zoolog dovezl živou činčilu a krokodýlí miminko, které jsme si mohli otlapkat. Jednou přišel profesionální parašutista, vykládal nám o seskocích, donesl padák. A úplně nejvíc oblíbené byly vánoční besídky, každá třída si něco secvičila a pak, když přijeli pro dítka před svátky rodiče, udělala se besídka v koncertní hale, narvané k prasknutí, zpívaly se koledy a tak podobně… a pak si nás rodiče rozebrali a jelo se na Vánoce.

A v létě se také koncertovalo a to v ránci Tmavomodrého festivalu, akce pro nevidomé hudebníky a zpěváky ze střední Evropy. Bohužel TMF se loni celý zrušil a to díky neschopnosti města Brna, ale to je jiný příběh.

Bohužel ubytování na internátu nemá jen samá pozitiva.

Za hlavní minus tu vidím s odstupem času děsnou izolovanost od okolního světa. Já nevím, jaká je situace teď ale za nás jsme byli celý týden zavření v areálu, jednou týdně jsme si udělali krátký výlet do centra města a zbytek aktivit se odehrával už jen uvnitř školy nebo za hezkých dní venku na hřišti.

Domů člověk dojel na víkend, v pátek večer a v neděli na podvečer se zas vracel zpět. Já třeba až do střední školy neměl skoro žádné vidící kamarády, což mi teď příjde jako děsná škoda.

Druhá věc byla, že nás přes týden neměli možnost rodiče vůbec vidět a už vůbec nemluvím o nějakém vychování. Já nejsem rozmazlený mamánek, ty vychovatelky na internátě určitě nějak vyškolené byly, ale podle mého přesvědčení rodiče nikdy nikdo nenahradí.

Vím, o čem mluvím, mám s čím srovnávat, od druhého stupně jsem na internátu už nebydlel, máti mě měla pod dozorem doma a ty odlišnosti tam byly dosti velké. A to už nemluvím o možné citové deprivaci u některých lidí, obzvlášť těch prvních pár let, první druhá třída.

Sečteno a podtrženo. Na mimoškolní aktivity vzpomínám spíše v dobrém. Měli jsme besedy, měli jsme zájmové kroužky. Chodili jsme plavat, na druhém stupni jsme se učili v areálu jezdit na inline bruslích. Fajn bylo společné psaní domácích úkolů, ty vychovatelky se nám snažily i radit, když viděli, že se jeden se zadáním fakt trápí.

Vše mi ale s odstupem času příjde děsně izolované od okolního světa, vím, asi to tenkrát jinak nešlo ale třeba to, že jsem u nás ve Zlíně přes víkend ani nestihl poznat ty děti, co u nás bydlely v paneláku mi přijde trošku škoda.

Závěr

Já mám na speciální školu v Brně veskrze pozitivní vzpomínky. Pár negativních věcí by tam sice bylo, ale nic není nikde dokonalé. Dnes když se na vše dívám s odstupem, říkám si, že kdyby byla dostupná technologie už tenkrát, asi bych spíše volil místní školu ve Zlíně. Ale technologie nebyly a to co jsem se v Brně naučil mi nikdo nevezme.

něco o cestování

Během posledních pár týdnů jsem dost cestoval a to jak v ránci Brna, tak i po republice.
Sešlo se mi od lidí značné množství dotazů, jak to s tím cestováním poslepu vůbec mám, jestli lidi pomáhají, zda se nebojím, co mi nejvíc vadí a tak podobně.
Proč vše vysvětlovat pořád dokola je to jak nekonečný kolovrátek.
Ty nejvíce často kladené dotazy se pokusím zodpovědět v tomhle textu.

Co pomáhá

Hodně nevidomým dnes při cestování pomáhají chytré telefony.
Každý chytrý telefon má v sobě aplikaci, která převádí vše, co je na displeji na mluvené slovo. Umělý hlas tedy nevidomému čte veškeré potřebné informace.

Není tedy vůbec problém, používat standardní aplikace, které znáte i vy, vidící. Nádražní tabule, nákup jízdenek, jízdní řády, uber, liftago. Všechny výše jmenované aplikace jsou napsané tak, že se v nich nevidomý člověk vyzná.

Příklad z Praxe.
Dnes jsem jel poprvé k nové zubařce. V aplikaci Google mapy jsem si zjistil, na jaké zastávce mám vystoupit, aplikace idos mi řekla, za jak dlouho jede tramvaj 8 a opět pomocí map od Googlu jsem se nechal těch 90 M od zastávky k zubní donavigovat, bylo to pořád rovně.

Když nevíš, zeptej se.
Ne vždy a ne vše lze vyřešit mobilem. Na chodníku udělají výkop, napadne sníh, přesunou zastávku, je někde výluka.
Člověk se pak rychle naučí, že nejjednodušší způsob, jak se někam dostat, je zeptat se kolemjdoucích lidí.
Ono, co si budeme povídat, jít po chodníku, dávat pozor kam člověk jde a u toho poslouchat navigaci v mobilu není zrovna bezpečné. Člověk dělí pozornost mezi tím kam jde a tím, co mu říká mobil a lehko se pak stane, že do něčeho narazí. A to už nemluvím o tom, že obzvlášť v Brně vám mohou mobil rychle vyrvat a utéct, naši snědí občané jsou na tohle opravdoví experti.

Za tu dobu, co chodím po Brně jsem se opravdu naučil, že většina lidí vám pomoc neodmítne a pokud třeba zrovna nespěchají na vlak či tramvaj, dovedou vás tam, kam je potřeba. Jen by člověk měl přesně umět popsat, kam se potřebuje dostat.

Co je také dobré zmínit a co jsem objevil za poslední týden, pokud se má nevidomý třeba někde potkat s vidícím, je dobré, aby nevidomý věděl, kde přesně se nachází a uměl to tomu druhému popsat.
V pátek jsem se potkal s paní, říkám jí, že stojím na zastávce Florenc, na nástupišti u metra. Já stál za sloupem, paní mě hledala po celé platformě, ona myslela, že jsem šel k eskalátorům
nevšimla si mě a přitom jsem stál ani ne 10 M od ní.

A na závěr, hodně se mě lidi ptají, jak může nevidomý poznat, co mu jede zrovna za tramvaj. Odpovědí je TENHLE článek.

Sečteno podtrženo, cestovat po městě, kde to člověk zná je jednoduché. Kde to člověk nezná, tam se většinou vždy může někoho doptat. Moderní technologie dnes také velmi pomáhají.

Co moc nepomáhá

První, co bych zmínil, jsou bohužel opět lidé.
Ne všichni lidé jsou vstřícní a ve velkém městě, jako je třeba Brno se bohužel najde i spoustu vyloženě zlých lidí.

Zrovna nedávno jsem nastupoval do tramvaje a ven se z ní vyloženě snažil vypotácet nějaký pán, ve velmi podnapilém stavu. Jeho hláška, neumíš čumět slepoune asi komentář nepotřebuje.

Ne vždy člověk zrovna pomoct potřebuje. Nejhorší jsou lidé, co vás z ničeho nic popadnou a začnou vás někam táhnout, nebo v tom horším případě tlačit před sebou. V létě mě tak z čista jasna začal nějaký člověk natvrdo cpát do tramvaje, kterou jsem ani jet nechtěl.

Není to jen o lidech.
Všelijaká překvapení, výkopy, auta zaparkovaná na chodníku, lešení, dopravní značky umístěné tam, kde nemají co dělat, vodící linky na zastávkách, na kterých jsou nastavěné koše a lavičky. V zimních měsících také moc nepomáhá, když napadne pár centimetrů sněhu, na zasněženém klouzajícím chodníku se holí reliéfní pás k přechodu hledá opravdu dost těžko, nemluvě o tom, že mnohdy člověk má problém holí rozeznat, zda jde po dlažbě či po asfaltu, což je při prostorové orientaci velmi důležité.

Sečteno podtrženo, je spousta věcí, co při pohybu po městě pomáhají, jsou i takové, co cestování komplikují. Lidi jsou různí, někdy člověk narazí na lidi hodné, někdy na lidi zlé. Někdy člověk narazí na lidi, co by rádi pomohli a neví jak. Je i na nevidomém, aby uměl pomoct přijmout nebo odmítnout pokud možno slušně. Kdybych potkal paní, co v životě nevidomého nevedla a odmítl ji stylem, neotravujte nemám čas, může si ona třeba udělat špatný obrázek a už příště nikomu nepomoct.

Závěrem

Snad pro vás byl text výše přínosný. Pokud by byly jakékoliv dotazy, uvítám diskuzi v komentářích na blogu nebo na facebooku.

Google Pixel XL Recenze poslepu

tohle léto mi v rukách přistál nejnovější telefon Googlu, Pixel XL. Na tenhle kousek jsem se obzvláště těšil, nejnovější android, čistý systém bez grafických nádstaveb, Google asistent… jak to celé tedy dopadlo?

na omak

Telefon je prostě hezký, když jsem ho poprvé vybalil a on mi vypadl do ruky, moje reakce byla prostě WOW, konečně to nevypadá jako laciný plasťák. K designu mám jen dvě výhrady, sám bych si verzi XL nekupoval, je to na mě už moc veliké, jsem zvyklý na design iPhonu 7 a když jsem třeba chtěl dojet nahoru na stavovou lištu, kolikrát jsem se přistihl, že je to nějak divně daleko, nepohodlné.

Druhou výhradu mám, ale to je jen kosmetický problém, k zadní straně telefonu, kde kovová záda narušuje horní dílec s foťákem a čtečkou otisku prstu.

Sečteno podtrženo, někdy méně je více, pro nevidomého, který neocění větší displej je vhodnější varianta Google Pixel, ta menší.

software

To hlavní, co mě ale na telefonu zajímalo, není vvzhled, ale software. Na pixelu běžel nejnovější android, nougat 7.1.1 a náhoda tomu chtěla, že zrovna když mi telefon dorazil, vydal Google i novou verzi odečítače talkback.

Tak především, Google zamakal na přístupnosti opravdu dosti. Přidána byla pomocná gesta pro orientaci po webu, konečně funguje pohyb po nadpisech, editačních polích, odkazech a tak dále. Dosti se také zlepšila editace textu, i když tady pořád zatím vede iOS. Konečně byla přidána gesta pro práci s ikonkami na ploše a zlepšila se také práce s notifikacemi.
Jediné, co mi pořád dělá problém je zadávání textu, diktování hlasem sice funguje, ale oproti iOS nepodporuje stále zadávání interpunkčních znamének. A hlavně, na iOS je prostě pořád nej vestavěné zadávání braillských znaků na displeji, něco co urychlí psaní textu hodně, pokud člověk ovládá braill od základní školy. Tohle mi na Pixelu prostě chxbělo, zkoušel jsem nějaké aplikace třetích stran k tomuhle určené, ale pořád to není ono.

Pokud jde o aplikace, je to různé, vestavěné aplikace Googlu jsou přístupné všechny, mapy, kalendář, překladač, disk. Menší problém je trošku s hudbou, tady má zas navrch apple, správa playlistů a ovládání přehrávače je prostě u jablíček o dost komfortnější.

U aplikací třetích stran se to různí, whatsapp, messenger, pubtran, idos, to je vše použitelné stejně dobře jak na iPhonu. Trošku problém je s facebookem, uber jsem nedokázal ovládat vůbec

Samostatnou kapitolu tvoří aplikace Google asistent, která funguje tedy jen za předpokladu, že přepnu telefon do angličtiny.
Subjektivně bych řekl, že toho umí více než Siri, uměl mi z mailu vytáhnout nejbližší hotelové rezervace z Airbmb, to samé platilo o dotazu na nejbližší lety, našel mi v mailu letenky do Bangkoku.

Super je taky hraní si s různými obecnějšími dotazy: Ukaž obrázky delfínů, našel pár obrázků. A pak hned další dotaz, řekni mi o nich něco, hned přišel článek o delfínech.

Mrzí mě jen, že to celé není podporované v česku a češtině a také, že jsem neměl možnost zkusit si s tím ovládat nějaké věci z chytré domácnosti, prý to umí termostaty, žárovky a tak. Moc rád bych dostal do ruky ten repráček od googlu na kterém to celé běží také.

závěrem

Od doby, kdy jsem používal androidí telefon jako primární zařízení se Google s přístupností posunul opravdu daleko. A pokud bude pokračovat, brzy dožene i Apple.

Pixel XL je fajn zařízení, má čistý android a kdyby na věc přišlo, nevidomý člověk by jej coby primární zařízení používat určitě mohl a to jak k práci tak i k zábavě.

Až google zapracuje na editaci a zadávání textu, bude vše už naprosto dokonalé. Sečteno a podtrženo, dávám tomuhle telefonu 80%.

Agora, workshop o ICT pro nevidomé, dojmy účastníka

V Brně se toho tenhle víkend dělo hodně. Jednak nám sem přivezli růžový tank, začala výstava Kmeny 90 a taky se do moravské metropole sjeli nevidomí lidé z celé republiky a Slovenska. Rozkopané koleje u Hlavního nádraží nezabránily asi 40 zrakově postiženým nadšencům setkat se v budově bývalé lékařské fakulty, ve středisku Teiresiás na již pátém běhu akce Agora, workshopy o informačních technologiích pro uživatele s těžkým postižením zraku.

Já jsem se letos rozhodl, že se téhle akce zúčastním, ze tří důvodů, jednak jsem chtěl potkat nevidomé kamarády, druhak jsem si chtěl vyčistit hlavu od masírovacího týdne a za třetí jsem se chtěl naučit věci, které by mi byly k užitku jak v mém soukromém tak pracovním životě.

Podařilo se mi tyhle tři cíle splnit? Na to se pokusím odpovědět v dojmech z celé akce.

Celý příspěvek

EET

Letos začala povinnost evidovat tržby. Já, jako nevidomý masér, co dělá sám na sebe jsem se o to z pochopitelných důvodů začal zajímat taky, tahle povinnost totiž na nevidomé maséry padne také, sice až v květnu 2018, ale říkal jsem si, čím dřív se to bude řešit, tím líp.

pak se mi dostalo do rukou Tohle
A ja začal děsně prskat a nadávat.

Tak zaprvé, udělat na mobilní telefon aplikaci, která bude pracovat s tiskárnou Babišových účtenek není určitě nic složitého, tyhle aplikace už existují dnes, na appstore jsem jich viděl minimálně pět.
A udělat tu aplikaci přístupnou pro nevidomé není rozhodně tak nákladné a náročné, jak z výše odkazovaného článku vyplývá.

Bohužel, ono celkově povědomí vidící veřejnosti o nevidomých, technologiích, přístupnosti a tom všem je dost špatné. A pak z neznalosti vznikají podobné články a pod články diskutující občas píší perly jako, nevidomý podnikatel, co je to za blbost, oni se přeci sdružují v těch svých spolcích. Nebo, jak může nevidomý podnikat, vždyť ti přece nemůžou poznat ani bankovky a vést si účetnictví a tak dále a tak dále, kolovrátek pořád jedna písnička.

K těm aplikacím, kdyby měli vývojáři ponětí o tom, že jejich aplikace mohou využívat i nevidomí, nebyl by pro ně žádný problém, udělat je už od začátku tak, aby byly přístupné pro nevidomé. Návodů, jak na to, se na internetu válí dosti, Apple má na tohle téma sekci na webu a na každé vývojářské konferenci přístupnost zmiňuje jako jednu z hlavních věcí, na které si zakládají.

Takže, pokud by byla k dispozici přístupná aplikace do telefonu, ta se propojila s registrační pokladnou, nebyl by podle mě s EET pro nevidomé žádný problém. Pokud jde o tu tiskárnu, jestli se ta musí poprvé nějak nastavovat, určitě by se vždy našel někdo vidící, kdo by nevidomému tohle první nastavení udělal. A dál už to snad nemůže být nic těžkého, z aplikace fakturoid si faktury tisknu doma taky sám.

Takže místo toho, aby tu neziskovka na e15 negativisticky nadávala na Babiše, měli místo toho přímo s nevidomými lidmi a vývojáři aplikací potažmo pokladen začít pracovat na přijatelném řešení, lidí, co by tohle uměli otestovat a dát zpětnou vazbu je v česku dosti, já jsem jeden z nich, už mi rukama prošlo dost aplikací na to, abych uměl jednoduše a srozumitelně poradit.

Pokud se do května 2018 řešení nenajde, dojdu si na nejbližší finanční úřad, vrazím úřednici do ruky iphone s vypnutým displejem a zapnutým odečítačem a požádám ji s úsměvem, ať mi vystaví účtenku.

PS: Pokud někdo z vás víte o někom, kdo do téhle problematiky vidí, dělá třeba na vývoji aplikací, jsem k dispozici každému, kdo bude mít vůli a chuť k uživatelskému testování.

dojmy z uberu, psané ve vlaku

Posledních pár dní bylo dost nabitých.Cestoval jsem po Brně víc než obvykle a na místa, kam většinou nejezdím a neznám to tam.

A tak mě napadlo, proč nevyzkoušet novou taxi službu Uber?

Důvodů bylo několik, všude se o nich mluví, někdo na ně nadává, někdo na ně nedá dopustit. Apple je má integrované v siri a mapách a mě i tak nějak zajímalo, jak to bude vůbec celé probíhat, když si je objedná nevidomý.

Objednání je fakt easy. Když si jejich appku nainstalujete, navážete na ni svou platební kartu, mobilní číslo a nastavíte si adresu domů a do práce, lze to celé udělat na pár kliknutí.

Buď otevřete uber, kliknete, že chcete odvézt do práce a je to. Vyberete řidiče, potvrdíte rezervaci a jedete.

A nebo, pokud máte iphone stačí aktivovat Siri, říct jí Get me to work with uber, na dotaz, zda chcete rezervovat řeknete yes a je to taky.

Domluvu s řidičem pak nevidomý člověk řeší taky rovnou z aplikace, jakmile je objednávka odeslána, kliknu na volat řidiči a řeknu mu, že jsem nevidomý a kde přesně stojím. Ani jednou se mi nestalo, že by mě nenašel.

Placení řeší aplikace automaticky, včera například od nádraží do práce semjel za 55 korun.

Vždycky po jízdě pak dělámto, že řidiče ohodnotím a poděkuji za vstřícný přístup.

Když jsem jel s uberem, byli ti řidiči vždycky milí a pohodoví. Když jsem jednou vlezl do brněnského taxi, ten chlápek se tvářil jako že, no tak jo odvezu vás, co mi sem ale leze slepec.

Uvidím jak jezdí Uber v Praze a v září je zkusív Bangkoku.,

Recenze apple watch 2

Po dalších dvou týdnech testování s #TCROWD přináším recenzi druhé generace chytrých hodinek od Applu, z pohledu nevidomého.

Zpracování, na první omak

Pujčili mi verzi nike plus, v 42 MM variantě.
Líbí se mi gumový pásek, dosti jednoduše se s ním manipuluje a seřídit jej na požadovanou velikost je fakt hračka, těch děr tam je až až.

Pokud jde o hodinky samotné, v prvním testu jsem měl 38 MM verzi a to bylo opravdu málo, větší displej, i když jen o trochu dělá zázraky. Subjektivně mám taky dojem, že repráček je o něco hlasitější než u menší varianty.

Sečteno a podtrženo, na otlapkání jsou ty hodinky moc příjemné a větší varianta se o moc příjemněji ovládá.

výkon, software a aplikace

Na hodinkách běží systém watch os 3.1 a oproti předchozí verzi rovnou hlásím, že se to celé posunulo ne o jeden, ale hned o dva levely výše.

Prvně, vše je o hodně rychlejší, odezva voiceoveru, spouštění aplikací, reakce siri je opravdu blesková.
Pokud jde o přístupnost pro nevidomé, jsou tu přidané dvě vychytávky, které já osobně považuji za nej funkce, co jsem kde viděl.

První novinkou ve watch os 3.1 je vyťukávání času.
Jste třeba na schůzce a potřebujete si zkontrolovat čas. Na dvojklep na displej zareagují hodinky tím, že vám čas zavrní na zápěstí, jsou možné tři systémy.
Nejlepší je asi ten, kdy každých deset hodin zavrní dlouze a pak zbytek krátce a to samé u minut. 12:20 vypadá jako jednou dlouze, dvakrát krátce pro hodiny a dvakrát dlouze pro minuty.

Tohle je hodně návyková funkce, já ji využíval nejvíc třeba v tramvaji, kde přes hluk ve voze kolikrát hodinky nejsou slyšet a taky nejsou cestující povinni poslouchat, jak mi hodinky hlásí čas.

Druhou přelomovou nkcí je autospeak u komplikací. Když si tohle zapnete, pro každou komplikaci zvlášť, tak pří příštím klepnutí na displej pro probuzení hodinek je kromě času oznámen stav u nastavených komplikací. Mě čtou hodinky čas, stav baterie a aktuální oblačnost a teplotu venku.

Hodně fajn je o dost větší zrychlení siri, otvíral jsem aplikace už jen skrz ni a je taky fajn, že umí spouštět aktivity v aplikaci workouts: „hey siri, start walking workout.“ a už se může vesele měřit.

Zbytek je bohužel při starém, chybí mi české aplikace pro dopravu, idos, odjezdové tabule, mhd a tak dále a tak dále.

zamyšlení na závěr

První apple watch mě nadhcly, přístupnost na sto procent, spousta věcí na zkoumání a na hraní.
Druhé apple watch jsou vyladěné z pohledu nevidomého téměř k dokonalosti.
Ale teď, když už jsem věděl, co čekat, věděl, jak se s tím vším pracuje a tak jsem zjistil, že je to celé zbytečnost, která mi tu už dva dny leží a je k ničemu.
Zprávy si raději naťukám skrz braillský vstup na iphonu, diktování v MHD je kravina a telefonování z hodinek je úchylnost.

Je fajn, že to umí měřit vzdálenosti, kolik jsem ušel, jak rychle a tak dále, tohle se třeba na hodinkách kontroluje průběžněji lépe než na mobilu.
Fajn je vyťukávání času a oznamování komplikací, ale kvůli dvěma fajn funkcím si přeci člověk nebude kupovat hračku za 10000 KČ

Sečteno a podtrženo, dokud nebude v česku apple pay a siri v našem jazyce, pokud možno obojí vypuštěné zaráz, nevidím pro nevidomého smysl v tom, si tuhle předraženou hračku kupovat.

Děkuji společnosti T-mobile za zapujčení a za možnost si hodinky pořádně a důkladně otestovat.

Příhoda z pasového oddělení

Vcházím s úsměvem do kabinky, sedám na točící židli a povídám paní hned z kraje: (Dobrý den paní, rád bych si nechal prodloužit pas, jen vás chci upozornit, že vůbec nic nevidím.)
Paní spustila proces zařizování pasu a pak to začalo: (Můžete mi otočit hlavu na druhou stranu?) Já povídám: (Můsíte mi prosím říct na kterou, vůbec nic nevidím.) Pak tam bylo pár hlášek stylu, můžete se mi dívat sem do objektivu a podobně.

Vyvrcholilo to tím, že mi paní přistrkuje monitor se slovy: (Vy si tu fotku nechcete zkontrolovat?)

Pak jsme i s máti ověřovali údaje, bydliště a podobně. Paní s podivem na mě: (Vy si to nezkontrolujete? a vypaní jste kdo, jeho opatrovnice?)

Víte, já jsem tolerantní a pochopím, když třeba klient v masérně neví, jak s nevidomým jednat. Ale myslím si, že minimálně úřednice na pasovém oddělení, kde se setkávají s lidmi by měly být proškoleny a poučeny o tom, jak mají jednat, když si příjde pas prodloužit nevidomý, neslyšící, vozíčkář a podobně.

Fantastická zvířata a kde je najít, aneb potterovský film bez Harryho Pottera

Tuhle středu mě kamarádka pozvala na předpremiéru tohohle fantasy filmu, bylo to ve Zlíně a bylo to pro bloggery. Měl jsem sebou navíc i vidící kamarádku, která mi děj popisovala, resp snažila se o to, jenže sama z toho byla tak vyjevená, že spíš nestíhala.

Nicméně jsem film viděl a navíc i pak četl scénář, který Rowlingová vypustila do iBooks rovnou v den premiéry.

Dojmy mám z filmu veskrze pozitivní. Ve světě HP je to osvěžení, za které jsem dost vděčný. Když končila stará série o Potterovi, už jsem za to byl dosti rád, bylo to natáhlé a pořád dokola o tom, jak je Harry Potter předurčen zabít Voldemorta.

Tenhle přídavek do kouzelnického světa je spíše ulítlý, než vážný. Hlavní hrdina, Newt je švihlý brit, co má rád víc ta svoje fantasy zvířata než lidi a ta holčina, co potká v USA, která umí všem okolo číst myšlenky a asi jí z toho už notně hrabe je největší exotka, co jsem za dlouhou dobu ve filmech potkal.

Pokud jde o příběh, mám to tak někde napůl. Scény kde se nahání kouzelná zvířátka po městě jsou pro mě tak nějak o ničem, spousta běhání blbnutí skákání a já nevím čeho, plus jedna nadržená fantasy samice, ta to opravdu vylepšila. Jo, uznávám, že pro vidící, hlavně asi pro ty menší budou fantasy zvířata dost tahák, i ta kamarádka, co HP vůbec neznala povídala, že třeba ten hrabák, co tam pořád běhal byl děsně roztomilej.</p>

Mě se na filmu ovšem nejvíc líbily dvě věci, první fakt super hudba, dle mě patří k těm lepším z filmové HP série.

A druhak opět o něco víc informací o kouzelnickém světě, v knížkách byla Británie, tak teď tu máme kouzelnickou kulturu v USA, Rowlingová si opět vyhrála. Mě na tomhle univerzu bavily vždycky takové ty malé detaily, jak je to švihlé, když mají třeba na kouzelnickém kongresu papírové origamy krysy coby interní poštu, nebo bar, ve kterém si jen řeknete co chcete pít a ono to přiletí samo a nebo štrůdl co se během pár sekund vyrobí upeče a naservíruje. Jo jasný, jsou to hrozné kraviny ale právě proto mě to tak baví, jak je to praštěné a nereálné a jak má někdo takovou fantazii že to všechno takhle vymyslí.

A co mě dostalo nejvíc, „POZOR SPOILER“,byla ta hlavní zápletka se zlou sektářskou paní a jejími adoptivními dítky. Ten nápad s tím, že když se kouzelnické schopnosti potlačují a trestají tak z toho vznikne megavelká zlá věc, co umí rozbombardovat celý New York asi v hlavě Rowlingové nevznikl, mám pocit, že jsem něco podobného zaznamenal snad v X-menech, ale moc se mi to líbilo. A to i pro to, že nakonec nebyl film jen o roztomilých hrabácích a neviditelných opičkách, chvílemi to bylo dosti děsivé a temné.

Co mi ovšem hodně vadilo, bylo pár kiksů v ději a dost hrozný překlad některých výrazů do CZ.

Kdesi v půlce filmu například kdosi kdesi povídá, že hlavního hrdinu vyhodili z Bradavic a přitom si ten celou dobu ve filmu klidně kouzlí s hůlkou jako by se nechumelilo.

A k překladu, v americe mají kouzelnický kongres, originál MACUSA. A jestli ještě někdy někde uslyším českou přeloženinu KOKUSA, budu vraždit.
A taky se mi nelíbilo české jméno hlavního hrdiny, Mlok působí dost srandovně, jo vím, bylo to už v knížkách o Potterovi, ale anglické jméno Newt se mi líbí zkrátka víc.

Sečteno, podtrženo, film se mi líbil, v anglickém originále je to docela fajn, má to dobrý děj, pár děsivých potvor, pár roztomilých zvířátek, HP universum je zas o něco rozšířenější.

Na další díly jsem minimálně zvědavý, protože prý bude Brumbál a a určitě bude více Grindelwalda.

Takže, pokud bych měl na procenta, tak 70% protože hrozný dabing, pár kiksů v ději a příliš mnoho blbnutí s fantasy zvířaty.

Na závěr děkuji Olze Biernátové a nakladatelství Neoluxor, že tohle středeční představení umožnili a prosím, můžete příště vymyslet někoho, kdo by tohle dělal i v Brně? Klidně bych psal o filmech víc, ale do Prahy či Zlína to mám trošku z ruky.

o masírování

Abych tu pořád nepsal jen o počítačích a mobilech, tak mě napadlo, že tu napíšu pár řádek i o tom, jak funguje kurz pro nevidomé maséry a taky pár postřehů z praxe, kterou už provozuji rok a něco, takže už jsem pár zkušeností taky nazbíral.

Jak funguje kurz

Rekvalifikační kurz pro nevidomé maséry se dělá v Praze, na centru Dědina, které mimochodem leží jen jednu zastávku od letiště, trvá jeden semestr, stojí kolem 40000 a je vymyšlený tak, aby bylo možno co nejvíc vyhovět individuálním studijním potřebám zrakově postižených lidí.

V praxi to funguje tak, že všechny učební materiály jsou v elektronické podobě, obyčejný textový dokument ve wordu, který si nevidomý člověk může nechat přečíst počítačem nebo v mém případě telefonem.

Já se třeba učil latinská slovíčka vždycky nejraději cestou ve vlaku, stačí na to iphone, vhodná appka a sluchátka.

Na kurzu se kromě praktických věcí, jak masírovat, učí hlavně spousta teoretických věcí, latina, úvod do psychologie, anatomie s důrazem na svaly a kosti, hygiena, rychloangličtina, informatika a patologie.

Nejvíc důležitá byla latina a anatomie. Kosti a svaly se musel člověk naučit uplně všechny, v latině, z paměti a aby to bylo dokonalé tak ještě popořadě, pokud vám to zní trochu sadisticky, jo opravdu to takové i je.

Velkou výhodou, alespoň pro mě bylo, že všechny kosti a všechny svaly jsme měli možnost si osahat, plastové modely jsou pro nevidomého dokonalá učební pomůcka. Člověk si třeba vzal model kostí ruky, sedl si s tím ke stolu, vedle si otevřel na mobilu latinský seznam kostí ruky a četl od zhora dolů, dokud si ty kosti prostě nezapamatoval, jak říkala naše učitelka, jako telefonní seznam. A u toho si každou tu jednotlivou kost na tom modelu mohl rovnou ohmatat, mě se vždycky pak ten název kosti s tím hmatovým vjemem spojil a to mi pomáhalo asi nejvíc.

Praxi, tedy jak masírovat, se po slepu učí taky jednoduše, učitel prostě nevidomému vezme ruku, provádí nějaký masérský hmat a já ho hmatem sleduju, pak si to vyzkouším sám a když je to špatně, tak mě opraví.

A pak už jen stačí, když člověk masíruje pořád dokola, až už se mu ty postupy zautomatizují a zvládne je. My byli na kurzu čtyři, tak jsme si ty hmaty nejvíc zkoušeli vzájemně na sobě. A pak jsme jezdili do dvou domovů pro seniory na praxe, kde jsme si to zkoušeli na dědečcích a babičkách, jejichž průměrný věk byl 80 až 90 let.

Sečteno a podtrženo, nejvíc těžké je na celém kurzu zvládnout latinu a anatomii. Plus k tomu ještě patologii, aby jsme věděli jaké možné i nemožné nemoci mohou naši klienti mít, že jich je tolik, to jsem opravdu nevěděl.

Prakticky se naučit masírovat je na celém kurzu asi to nejjednodušší, pokud dává člověk pozor, zvládnout se to dá.

Pár postřehů z praxe

Sice jsme se na masérském kurzu naučili, jak masírovat komplet celé tělo, ve finále to ovšem vypadá tak, že 90% klientů má problém se zády a krční páteří.. Druhá nejčastější masáž jsou pak nohy, u toho jsem mimochodem vypozoroval, že většina lidí brzo usne.

Hodně se mě lidi ptají, jak si u masírování hlídám čas, na tohle jsem objevil užitečnou funkci iPhonu, stačí nastavit minutník třeba na 50 minut a vybrat možnost, aby se po doběhnutí odpočtu vypla hudba.

U iPhonu ještě zůstanu, taky se mě dost lidi ptají, jak si řeším rezervace klientů. Když mi někdo zavolá, hned jak se s člověkem domluvím, napíšu si poznámku do kalendáře v iOS. Poslední dobou se lidí vždycky rovnou i ptám, jestli používají kalendář v telefonu a pokud ano, rovnou jim pošlu přes kalendář pozvánku a oni mi ji pak buď potvrdí nebo ne.

I se mě lidi ptají, odkud se mi nejvíc berou klienti. Hodně často přes webovky, ten pán, co mi je dělal je dost dobrý, udělal mi tam pár úprav na optimalizaci pro vyhledávače, takže se dají přes google najít dosti dobře. Pak mám pocit, že taky dobře fungují FB stránky, přes ty už si mě pár lidí taky našlo. Asi nejméně funguje slevomat, v létě jsem měl akci, prodalo se 100 poukazů a z těch mi pak začali chodit snad čtyři stálejší klienti. A nejvíc radosti mám z lidí co dojdou s tím, že se o mě dověděli přes známého nebo někoho, kdo už na masáži byl.

A poslední, na co se mě taky lidi ptají, jestli se líp masírujou páni nebo dámy, no na to odpověď nemám, každý člověk je individualita sama o sobě a je to případ od případu různé

Doufám, že byl tenhle článek pro někoho poučný nebo zajímavý, pokud by byly nějaké další dotazy, pište je do komentářů nebo na FB